Twój sukces to dla nas zobowiązanie!

O inwestycji

Kontakt

czytaj więcej

Znaczenie inwestycji


Unowocześnienie infrastruktury energetycznej

Poprzez rozbudowę rozdzielni 220 kV SE Krajnik możliwe będzie wprowadzenie nowej linii do stacji z kierunku elektrowni wiatrowej Banie. Wytwarzana tam energia trafi do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - zwiększy się tym samym dostępna moc pochodząca z krajowych źródeł energii, co ze względu na rosnące zużycie prądu w Polsce jest zjawiskiem pożądanym. Ponieważ rozbudowa opierać się będzie na urządzeniach energetycznych najnowszej generacji zwiększy się także niezawodność i stabilność przesyłu energii.

Dostawy energii

Stacja Krajnik to stacja systemowa najwyższych napięć. Jest ona nadzorowana bezpośrednio przez Krajową Dyspozycję Mocy. Przyłączenie energii z farmy wiatrowej bezpośrednio do centralnej sieci najwyższych napięć jest rozwiązaniem bezpiecznym, zapewniającym kontrolę i możliwość szybkiej reakcji na zmiany poziomu energii, dostarczanej przez farmę, zależnej od siły wiatru. Dzięki temu osoby nadzorujące KSE mogą w razie potrzeby realatywnie szybko zastąpić słabnącą energię z wiatru źródłami konwencjonalnymi. Takie rozwiązanie zapewnia większą stabilność KSE niż w przypadku farm wiatrowych podłączonych do sieci rozproszonych. Wpływa to pozytywnie na bezpieczeństwo systemu (KSE) dostarczającego prąd m.in. do całego regionu.

Ekologia

Poprzez rozbudowę rozdzielni 220 kV SE Krajnik i wprowadzenie linii  do FW Banie wytworzona i przekazana zostanie energia ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu zwiększy się procentowy udział w KSE tzw. "zielonej energii" co przybliży system do wymogów stawianych przez Unię Europejską. Ponadto więcej "zielonej energii" przekazanej do systemu oznacza zmniejszenie mocy elektrowni konwencjonalnych i tym samym mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Dla okolicznych mieszkańców ma to szczególne znaczenie ze względu na bliskość zasilanej węglem Elektrowni Dolna Odra.

Finanse

Rozbudowa SE Krajnik stworzy możliwość uruchomienia FW Banie, co wiąże się ze wzrostem wpływów podatków do gminnej kasy z tytułu m.in podatku od nieruchomości. Również okoliczni mieszkańcy uzyskają profity z tytułu m.in opłat za dzierżawę gruntu pod elektrownię z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi.

Inwestycje

Każda inwestycja w rozwój infrastruktury regionu stwarza szansę na zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów. Przekłada się to na rozwój przedsiębiorczości, a co za tym idzie utworzenie lub zwiększenie ilości miejsc pracy. Potencjalnie do Stacji Krajnik mogą zostać przyłączone kolejne elektrownie wiatrowe wysokich mocy. Początek rozbudowy i jasna strategia jej kontynuacji oznacza poparcie dla kolejnych znaczących inwestycji tego typu w regionie.