Twój sukces to dla nas zobowiązanie!

O inwestycji

Kontakt

czytaj więcej

Słowniczek pojęć


Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć

Linie o napięciu 220 kV i 400 kV, które służą do przesyłania energii na duże odległości, z miejsc gdzie prąd jest wytwarzany do regionów, które mają być zasilane za pomocą sieci niższych napięć.

Operator Systemu Przesyłowego (OSP)

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej do wszystkich regionów kraju. Jedynym operatorem systemu przesyłowego w Polsce jest PSE, a jego obowiązki określa ustawa Prawo energetyczne.

Sieć przesyłowa

Sieć elektroenergetyczna najwyższych oraz wysokich napięć, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest Operator Systemu Przesyłowego. Sieć przesyłowa zapewnia możliwość przesyłu dużych ilości energii na znaczne odległości, realizację wymiany międzysystemowej i wyprowadzenie mocy z wielkich elektrowni.

Stacja elektroenergetyczna

Zespół urządzeń (oraz obiektów) służących do zapewnienia wzajemnej współpracy linii elektroenergetycznych,      w celu przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

System elektroenergetyczny

Sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią. Jest zbiorem urządzeń służących do wytwarzania i realizacji dostaw energii elektrycznej.

Krajowy system elektroenergetyczny (KSE)

System elektroenergetyczny na terenie kraju.

System elektroenergetyczny

Sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z siecią.

Pole liniowe

Część rozdzielni przeznaczone do wykonywania określonego zadania w rozdzielni (np. przyłączenia linii) wraz ze wszystkimi przynależnymi elementami konstrukcynymi.

Rozdzielnia

Część stacji elektroenergetycznej wyposażona w elementy takie jak: odłącznik, wyłącznik, przekładnik, transformator, służąca do rozdziału i przesyłu energi elektrycznej.

Farma Wiatrowa (FW)

Zespół jednostek wytwórczych wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej siłę wiatru - tzw. energię odnawialną.