Twój sukces to dla nas zobowiązanie!

Nasza Firma istnieje zaledwie kilka lat, ale jej potencjał jest już zauważalny na polskim rynku. Skupiamy liczne grono specjalistów zapewniających każdej firmie, jak i indywidualnym klientom.

dowiedz się więcej

O inwestycji


Inwestycja polega na rozbudowie o jedno pole rozdzielni 220 kV w Stacji Elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik. Celem inwestycji jest możliwość odbioru energii elektrycznej z farmy wiatrowej (FW) Banie, co korzystnie wpłynie na stabilność i bezpieczeństwo systemu energetycznego zarówno okolicy jak i całego regionu. Prace budowlano montażowe rozpoczną się latem 2014 roku i potrwają nie dłużej niż dwa miesiące. Ponieważ roboty wykonywane będą jedynie na terenie istniejącej stacji, nie wpłyną na komfort życia okolicznych mieszkańców. Dostawy prądu do domostw nie będą przerywane żadnymi wyłączeniami.

Zadanie zostało zlecone do realizacji przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., nadzorowane jest przez PSE Inwestycje S.A., a wykonywane przez Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A.