Twój sukces to dla nas zobowiązanie!

O inwestycji

Kontakt

czytaj więcej

Jak działa stacja?


Stacja elektroenergetyczna to zespół urządzeń służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Stacja jest jednym z najważniejszych elementów sieci przesyłowej. Zmienia napięcie przesyłanej energii elektrycznej, co pozwala łączyć poszczególne fragmenty systemu elektroenergetycznego np. linie przesyłowe najwyższych napięć   z sieciami lokalnymi, za pośrednictwem których prąd rozprowadzany jest po całym kraju. Na stacji zatem z jednej strony podnosi się napięcie dla celów przesyłu energii na duże odległości (temu służą linie o napięciu
220 kV i 400 kV), z drugiej zaś obniża je, do poziomu, który umożliwia wykorzystanie elektrycznych urządzeń powszechnego użytku.

Ponadto tak zwana stacja systemowa , czyli ta zlokalizowana  w pobliżu elektrowni, odpowiedzialna jest za wprowadzenie energii elektrycznej do sieci. Rozpoczynające swój bieg na stacjach linie wysokich napięć (110 kV) zasilają sieci lokalne, podczas, gdy linie najwyższych napięć (220 kV i 400 kV) przesyłają energię do innych stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

           Schemat - rola stacji w sieci przesyłowej energii eletrycznej