Twój sukces to dla nas zobowiązanie!

O inwestycji

Kontakt

czytaj więcej


Publikacje

AKTUALNOŚCIPodpisanie umowy


W dniu dzisiejszym podpisano umowę pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetychnymi S.A.,
a Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" Spółka Akcyjna na
"Rozbudowę rozdzielni 220kV w stacji 400/220kV Krajnik dla przyłączenia FW Banie".

29.07.2013 r.

Sprawy administracyjne

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL Spółka Akcyjna złożyło wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

24.10.2013 r.

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL Spółka Akcyjna złożyło wniosek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecnie o wydanie pozwolenia na budowę.

23.01.2014 r.

Spotkania z władzami lokalnymi

Przedstawiciele ENERTEL S.A. odbyli spotkania poświęcone planowanej realizacji zadania z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz z Panią Sołtys wsi Krajnik. Celem rozmów było poinformowanie władz o najważniejszych aspektach dotyczących rozbudowy rozdzielni 220 kV oraz społeczności lokalnej poprzez przekazanie i rozwieszenie ulotek informacyjnych.

11.03.2014 r.

Sprawy administracyjne

ENERTEL S.A. uzyskało wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące rozpoczęcia prac na terenie stacji Krajnik.

25.04.2014 r.

Realizacja robót budowlanych

Rozpoczęcie prac budowlanych na terenie stacji przewidziane jest na miesiąc lipiec br.

18.06.2014 r.

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. rozpoczęło prace budowlane na terenie stacji Krajnik. Obecnie trwają prace związane z ustawianiem fundamentów.

24.07.2014 r.

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. rozpoczęło etap prac budowlanych związanych z montażem konstrukcji stalowych i aparatury WN.

08.08.2014 r.

Trwają prace związane z montażem aparatury WN. Zdjęcia z prowadzonych robót do zobaczenia
w dziale Galerie.

04.09.2014 r.

Roboty związane z montażem aparatury WN zostały zakończone. Obecnie na terenie stacji wykonywane są prace rozruchowe.  

02.10.2014 r.

Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z budowy pola nr 36 FW BANIE w dziale Galerie.

17.10.2014 r.

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. zakończyło prace rozruchowe na terenie SE 400/220 kV Krajnik. Obecnie trwają przygotowania do testów przed odbiorem końcowym produktu Umowy.

06.11.2014 r.

Zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

31.12.2014 r.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIAW jakim celu rozbudowujemy stację ?

Stacja zostanie rozbudowana o wybudowanie jednego nowego pola 220 kV na terenie istniejącej rozdzielni. Dzięki temu możliwy będzie odbiór energii elektrycznej  z farmy wiatrowej Banie.

Czy wystąpią przerwy w dostawie prądu i na jak długo ?

Nie – prowadzone prace nie spowodują jakichkolwiek przerw w dostawie energii elektrycznej dla okolicznych domostw.

W jaki sposób rozbudowa wpłynie na najbliższe otoczenie ?

Wykonanie zadania będzie stosunkowo krótkie – gdyż realizacja prac budowlano montażowych potrwa ok. dwa miesiące. Ponieważ  rozbudowa odbywać się będzie na terenie istniejącej stacji prowadzone roboty nie wpłyną na komfort życia okolicznych mieszkańców (wzrost hałasu – jedynie na terenie stacji). Prace nie spowodują powiększenia rozmiaru stacji, nie przewiduje się także zajmowania pasów drogowych na lokalnych drogach, czy też całkowitego zamykania dróg dojazdowych.

Jakie korzyści będą mieli mieszkańcy z tytułu rozbudowy stacji ?

Zmodernizowanie stacji wpłynie korzystnie na stabilność dostaw prądu m.in. do wszystkich okolicznych gospodarstw. Poprzez wprowadzenie nowej linii do stacji z farmy wiatrowej Banie zwiększy się wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych (zielona energia), co przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 

Czy rozbudowa jest konieczna ?

Tak -  inwestowanie w infrastrukturę elektroenergetyczną jest niezbędne dla prawidłowego działania systemu przesyłu energii elektrycznej            w Polsce. Rozbudowa Stacji Krajnik w celu przyłączenia farmy wiatrowej Banie stawrza również możliwość pozyskania nowych źródeł wytwarzania energii,
a także  zachęca potencjalnych inwestorów dla których stabilne dostawy prądu mają duże znaczenie.

Inwestor:Inżynier kontraktu:
Wykonawca: