Twój sukces to dla nas zobowiązanie!

O inwestycji

Kontakt

czytaj więcej

FAQ


W jakim celu rozbudowujemy stację ?

Stacja zostanie rozbudowana o wybudowanie jednego nowego pola 220 kV na terenie istniejącej rozdzielni. Dzięki temu możliwy będzie odbiór energii elektrycznej  z farmy wiatrowej Banie.

Czy wystąpią przerwy w dostawie prądu i na jak długo ?

Nie – prowadzone prace nie spowodują jakichkolwiek przerw w dostawie energii elektrycznej dla okolicznych domostw.

Jak rozbudowa stacji wpłynie na najbliższe otoczenie ?

Wykonanie zadania będzie stosunkowo krótkie – gdyż realizacja prac budowlano montażowych potrwa ok. dwa miesiące. Ponieważ  rozbudowa odbywać się będzie na terenie istniejącej stacji prowadzone roboty nie wpłyną na komfort życia okolicznych mieszkańców (wzrost hałasu – jedynie na terenie stacji). Prace nie spowodują powiększenia rozmiaru stacji, nie przewiduje się także zajmowania pasów drogowych na lokalnych drogach, czy też całkowitego zamykania dróg dojazdowych.

Jakie korzyści będą mieli mieszkańcy z tytułu rozbudowy stacji ?

Zmodernizowanie stacji wpłynie korzystnie na stabilność dostaw prądu m.in. do wszystkich okolicznych gospodarstw. Poprzez wprowadzenie nowej linii do stacji z farmy wiatrowej Banie zwiększy się wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych (zielona energia), co przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 

Czy rozbudowa jest konieczna ?

Tak -  inwestowanie w infrastrukturę elektroenergetyczną jest niezbędne dla prawidłowego działania systemu przesyłu energii elektrycznej w Polsce. Rozbudowa Stacji Krajnik w celu przyłączenia farmy wiatrowej Banie stawrza również możliwość pozyskania nowych źródeł wytwarzania energii, a także  zachęca potencjalnych inwestorów dla których stabilne dostawy prądu mają duże znaczenie.