Twój sukces to dla nas zobowiązanie!

O inwestycji

Kontakt

czytaj więcej

Aktualności


Podpisanie umowy


W dniu dzisiejszym podpisano umowę pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetychnymi S.A.
a Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych "ENERTEL" Spółka Akcyjna na "Rozbudowę rozdzielni 220kV w stacji 400/220kV Krajnik dla przyłączenia FW Banie"
.

29.07.2013 r.

Sprawy administracyjne


Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL Spółka Akcyjna złożyło wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

24.10.2013 r.

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL Spółka Akcyjna złożyło wniosek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie o wydanie pozwolenia na budowę.

23.01.2014 r.

Spotkania z władzami lokalnymi

Przedstawiciele ENERTEL S.A. odbyli spotkania poświęcone planowanej realizacji zadania z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz z Panią Sołtys wsi Krajnik. Celem rozmów było poinformowanie władz o najważniejszych aspektach dotyczących rozbudowy rozdzielni 220 kV oraz społeczności lokalnej poprzez przekazanie i rozwieszenie ulotek informacyjnych.

11.03.2014 r.

Sprawy administracyjne

ENERTEL S.A. uzyskało wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne dotyczące rozpoczęcia prac na terenie stacji Krajnik.

25.04.2014 r.

Realizacja robót budowlanych

Rozpoczęcie prac budowlanych na terenie stacji przewidziane jest na miesiąc lipiec br.

18.06.2014 r.

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. rozpoczęło prace budowlane na terenie stacji Krajnik. Obecnie trwaja prace związane z ustawianiem fundamentów.

24.07.2014 r.

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. rozpoczęło etap prac budowlanych zawiązanych z montażem konstrukcji stalowych i aparatury WN.

08.08.2014 r.

Trwają prace związane z montażem aparatury WN. Zdjęcia z prowadzonych robót do zobaczenia
w dziale Galeire.

04.09.2014 r.

Roboty związane z montażem aparatury WN zostały zakończone. Obecnie na terenie stacji wykonywane są prace rozruchowe.

02.10.2014 r.

Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z budowy pola nr 36 FW BANIE w dziale Galerie.

17.10.2014 r.

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. zakończyło prace rozruchowe na terenie SE 400/220 kV Krajnik. Obecnie trwają przygotowania do testów przed odbiorem końcowym produktu Umowy.

06.11.2014 r.

Zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

31.12.2014 r.